• Συστήματα ERP
 • 19.09.2022

Συστήματα ERP: Πώς λειτουργούν;

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και ποιοι τύποι ERP υπάρχουν;

how-do-erps-work-banner.jpg
“ Για κάθε οργανισμό υπάρχουν μόνο μερικές βασικές διαδικασίες που διαχειρίζονται τις βασικές δραστηριότητες. Όλες οι άλλες διαδικασίες υποστηρίζουν τις βασικές διαδικασίες σε μια συγκεκριμένη πτυχή. “

Τα συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP) έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος πολλών επιχειρήσεων. Αλλά τι ακριβώς είναι τα ERP; Πώς λειτουργούν; Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι ERP; Και κυρίως, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτει κάθε ERP;

Σε αυτή την ανάρτηση ιστολογίου, θα απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις και σε πολλά άλλα! Θα εξηγήσουμε εν συντομία τα συστήματα ERP και θα συζητήσουμε τους τρεις βασικούς τύπους: τα on-premises ERP, τα ERP που βασίζονται στο cloud και τα υβριδικά ERP. Τέλος, θα σας δώσουμε μια γρήγορη επισκόπηση ορισμένων από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν όλα τα συστήματα ERP.

Ανακεφαλαίωση: Τι είναι ένα ERP;

Ολόκληρο το άρθρο εδώ: Τι είναι ο Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων

Τα ERP είναι ένας τύπος επιχειρηματικού λογισμικού που επιτρέπει στις εταιρείες να διαχειρίζονται και να ενσωματώνουν όλες τις σημαντικές επιχειρηματικές λειτουργίες τους, όπως η λογιστική, οι πωλήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και η παραγωγή, σε ένα σύστημα. Αυτό εξορθολογίζει τις επιχειρηματικές διαδικασίες και βοηθά τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Τα συστήματα ERP μπορεί να είναι on-premises ή cloud-based- τα υβριδικά συστήματα ERP γίνονται επίσης όλο και πιο δημοφιλή.

Τα on-premises συστήματα ERP εγκαθίστανται στους διακομιστές της εταιρείας και συντηρούνται από το εσωτερικό προσωπικό πληροφορικής. 
Τα συστήματα ERP που βασίζονται στο cloud φιλοξενούνται από τον προμηθευτή και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται μέσω του διαδικτύου. 
Τα υβριδικά συστήματα ERP είναι ένας συνδυασμός τόσο των on-premises όσο και των cloud-based συστημάτων.

Κάθε τύπος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Τα on-premises συστήματα ERP είναι πιο ακριβά για τη δημιουργία και τη συντήρηση, αλλά προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο των δεδομένων. Τα συστήματα ERP που βασίζονται στο cloud είναι φθηνότερα στη δημιουργία και τη συντήρηση και προσφέρουν λιγότερη ευελιξία και έλεγχο των δεδομένων. Τα υβριδικά συστήματα ERP προσφέρουν το καλύτερο και από τους δύο κόσμους: μπορεί να είναι φθηνότερα από τα συστήματα ERP στις εγκαταστάσεις και πιο ευέλικτα από τα συστήματα ERP που βασίζονται στο cloud.

Τα περισσότερα συστήματα ERP έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως λογιστική και χρηματοοικονομική διαχείριση, CRM (διαχείριση πελατειακών σχέσεων), HRM (διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού), διαχείριση αγορών/αλυσίδας εφοδιασμού και διαχείριση παραγωγής/παραγωγής. Ωστόσο, διαφορετικά συστήματα ERP μπορεί να έχουν διακριτά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της επιχείρησης. Για παράδειγμα, ορισμένα συστήματα ERP μπορεί να διαθέτουν ειδικές ενότητες για συγκεκριμένο κλάδο (π.χ. υγειονομική περίθαλψη ή λιανικό εμπόριο)

Πώς μπορούν λοιπόν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα ERP;

Ένα σύστημα ERP μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν όλες τις πτυχές της λειτουργίας τους σε ένα μόνο μέρος. Τα ERP βοηθούν τις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα με τον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών τους διαδικασιών. Μπορεί επίσης να τις βοηθήσει να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις παρέχοντας ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Οφέλη από τη χρήση ενός συστήματος ERP:

 • Βελτιωμένη αποδοτικότητα: Τα συστήματα ERP ενσωματώνουν όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες μιας εταιρείας, επιτρέποντας πιο απλοποιημένες και αποτελεσματικές διαδικασίες.
 • Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων: Με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητες υποβολής εκθέσεων, τα συστήματα ERP παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους διευθυντές για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
 • Αυξημένη ευελιξία: Τα συστήματα ERP είναι αρθρωτά και μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας εταιρείας. Αυτό επιτρέπει την ευελιξία καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται και εξελίσσεται.
 • Μειωμένο κόστος: Με την αυτοματοποίηση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, ένα σύστημα ERP μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να εξοικονομήσει χρήματα μακροπρόθεσμα.
 • Καλύτερη ασφάλεια των δεδομένων: Τα συστήματα ERP διαθέτουν συχνά προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων.

Περιπτώσεις χρήσης για εταιρείες που χρησιμοποιούν ένα σύστημα ERP:

 • Εταιρείες παραγωγής: Τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού, της διαχείρισης υλικών και του ποιοτικού ελέγχου.
 • Εταιρείες χονδρικής πώλησης και διανομής: Τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των αποθεμάτων, των παραγγελιών και της αποστολής.
 • Εταιρείες λιανικής πώλησης: Τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των λειτουργιών των καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σημείων πώλησης, της διαχείρισης αποθεμάτων και της χρηματοοικονομικής αναφοράς.
 • Εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών: Τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, τη διαχείριση έργων και την υποβολή οικονομικών εκθέσεων.
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί: Τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των σχέσεων με τους δωρητές, τη συγκέντρωση πόρων και την υποβολή οικονομικών εκθέσεων. 

Πώς λειτουργεί ένα σύστημα ERP;

Τα συστήματα ERP λειτουργούν ενσωματώνοντας διάφορες πτυχές των λειτουργιών μιας εταιρείας σε ένα ενιαίο σύστημα λογισμικού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οικονομικές πληροφορίες, δεδομένα πωλήσεων, στατιστικά στοιχεία παραγωγής και πολλά άλλα. Με την ενοποίηση όλων αυτών των δεδομένων σε ένα ενιαίο σύστημα, οι εταιρείες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη συνολική απόδοσή τους και να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Τα συστήματα ERP βασίζονται συνήθως σε ένα δομημένο σύστημα "λογιστικών βιβλίων". Ένα δομημένο λογιστικό βιβλίο σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα στο σύστημα είναι οργανωμένα σε πίνακες (ή "λογιστικά βιβλία") που είναι εύκολα προσβάσιμα και μπορούν να αναλυθούν. Η διάρθρωση των δεδομένων καθιστά εύκολη την παρακολούθηση των αλλαγών των δεδομένων με την πάροδο του χρόνου και τη διαπίστωση του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα τμήματα της εταιρείας συνδέονται μεταξύ τους.

Τα συστήματα ERP διαθέτουν επίσης συνήθως ενσωματωμένα εργαλεία για τη σύνδεση με άλλα συστήματα λογισμικού που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Η εξωτερική συνδεσιμότητα επιτρέπει στις εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από άλλα συστήματα (όπως συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων ή διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας) απευθείας από το σύστημα ERP. Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων παρέχει μια πλήρη εικόνα των λειτουργιών της εταιρείας και συμβάλλει στη διασφάλιση της επικαιρότητας όλων των δεδομένων.

Παραδείγματα ενοτήτων ERP

Οι ανάγκες κάθε εταιρείας είναι διαφορετικές, επομένως δεν υπάρχει ένα σύστημα ERP που να ταιριάζει σε όλους. Ωστόσο, τα περισσότερα συστήματα ERP διαθέτουν βασικές ενότητες που καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. Αυτές οι ενότητες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Οικονομική διαχείριση: Λογαριασμοί πληρωτέοι, λογαριασμοί εισπρακτέοι και οικονομικές αναφορές. Επιτρέπει σε μια εταιρεία να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί τις οικονομικές συναλλαγές και τις επιδόσεις της.
 • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η μισθοδοσία, η διαχείριση παροχών και η διαχείριση αρχείων εργαζομένων. Επιτρέπει σε μια εταιρεία να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους ανθρώπινους πόρους και τα δεδομένα προσωπικού της.
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως οι αγορές, η διαχείριση αποθεμάτων και η εφοδιαστική. Επιτρέπει σε μια εταιρεία να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την αλυσίδα εφοδιασμού της, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας πρώτων υλών και της διανομής τελικών προϊόντων.
 • Παραγωγή: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως ο προγραμματισμός παραγωγής, ο ποιοτικός έλεγχος και η διαχείριση υλικών. Επιτρέπει σε μια εταιρεία να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διαδικασίες παραγωγής της, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αγαθών και της διαχείρισης των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.
 • Διαχείριση έργων: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως αναθέσεις εργασιών, χρονοδιαγράμματα έργου και κατανομή πόρων. Επιτρέπει σε μια εταιρεία να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής πόρων και της παρακολούθησης της προόδου.
 • Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM): Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η πρόβλεψη πωλήσεων, η εξυπηρέτηση πελατών και η διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ. Επιτρέπει σε μια εταιρεία να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις πελατειακές της σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας πωλήσεων και της υποστήριξης πελατών.
 • Πωλήσεις και μάρκετινγκ: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η δημιουργία μολύβδων, η πρόβλεψη πωλήσεων και η διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ. Επιτρέπει σε μια εταιρεία να σχεδιάζει και να εκτελεί αποτελεσματικά στρατηγικές πωλήσεων και μάρκετινγκ.
 • Διαχείριση αποθεμάτων: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως επίπεδα αποθεμάτων, αναπαραγγελίες και διαχείριση αποθήκης. Επιτρέπει σε μια εταιρεία να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα αποθέματά της, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των επιπέδων αποθεμάτων και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης αποθεμάτων.
 • Προμήθειες: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η διαχείριση προμηθευτών, οι αγορές και η διαχείριση συμβάσεων. Επιτρέπει σε μια εταιρεία να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διαδικασίες προμηθειών της, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών και της διαχείρισης των σχέσεων με τους προμηθευτές.
 • Διαχείριση αγορών: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε μια εταιρεία να διαχειρίζεται ολόκληρη τη διαδικασία παραγγελιών και, σε στενή συνεργασία με τη διαχείριση αποθεμάτων, διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων - από άκρη σε άκρη.
 • Προγραμματισμός παραγωγής: Αυτή η ενότητα βοηθά στον προγραμματισμό και τον προγραμματισμό των διαδικασιών παραγωγής, στην ανάθεση πόρων σε εργασίες και στην παρακολούθηση της προόδου.
 • Διαχείριση πωλήσεων και παραγγελιών: Αυτή η ενότητα βοηθά στη διαχείριση των δεδομένων των πελατών, στην επεξεργασία των παραγγελιών και στην παρακολούθηση της κατάστασης αποστολής.
 • Επιχειρηματική νοημοσύνη και ανάλυση: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η ανάλυση δεδομένων, η υποβολή εκθέσεων και οι πίνακες ελέγχου. Επιτρέπει σε μια εταιρεία να αποκτά πληροφορίες από τα δεδομένα της και να λαμβάνει τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Ανάλογα με το σύστημα ERP ενδέχεται να είναι διαθέσιμες και άλλες εξειδικευμένες ενότητες. Για παράδειγμα, μια κατασκευαστική εταιρεία μπορεί να χρειάζεται μια ενότητα για τη διασφάλιση ποιότητας ή τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής. Οι εταιρείες λιανικού εμπορίου μπορεί να χρειάζονται μια ενότητα για συναλλαγές στα σημεία πώλησης ή για την επεξεργασία καρτών δώρων. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες- ως εκ τούτου, ένα από τα πιο σημαντικά "χαρακτηριστικά" μπορεί να είναι το API, το οποίο επιτρέπει την προσαρμογή και την ενσωμάτωση με άλλο λογισμικό.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για συστήματα ERP

Χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνολογίες ανάλογα με τον τύπο του συστήματος ERP (on-premises, εγκατεστημένο στον πελάτη, βασισμένο στο cloud ή υβριδικό). Η πιο συνηθισμένη τεχνολογία για τα on-premises συστήματα ERP είναι το σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS). Για τα συστήματα ERP που βασίζονται στο νέφος ή τα υβριδικά συστήματα, οι υπηρεσίες ιστού είναι πιο συνηθισμένες.

Τα εγκατεστημένα από την πλευρά του πελάτη συστήματα ERP χρησιμοποιούν διάφορες τεχνολογίες όπως Java, .NET Framework και Microsoft SQL Server. Ορισμένες φορές, τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν επίσης τεχνολογίες ιστού, όπως η γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (Hypertext Markup Language - HTML) και η JavaScript.

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει την τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε ένα σύστημα ERP είναι η πλατφόρμα στην οποία θα αναπτυχθεί. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες της Microsoft εάν το σύστημα αναπτύσσεται σε πλατφόρμα Windows. Ομοίως, τεχνολογίες ανοικτού κώδικα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εάν το σύστημα αναπτύσσεται σε πλατφόρμα που βασίζεται σε Linux.

Ένας άλλος βασικός παράγοντας είναι η βάση δεδομένων. Τα περισσότερα συστήματα ERP χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων RDBMS, αλλά αυτό μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του συστήματος. Για παράδειγμα, τα συστήματα ERP που βασίζονται στο cloud χρησιμοποιούν συχνά βάσεις δεδομένων NoSQL.

Ο τελευταίος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η διεπαφή χρήστη (UI). Αυτό θα καθορίσει τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για το front end του συστήματος. Για παράδειγμα, εάν το UI είναι βασισμένο στον ιστό, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες όπως HTML, CSS και JavaScript ή εφαρμογές ιστού που είναι χτισμένες πάνω σε πλαίσια όπως το AngularJS ή το Vue JS. Εάν το UI βασίζεται σε επιφάνεια εργασίας, τότε θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες όπως το Windows Presentation Foundation ή το WPF.

Παραδείγματα συστημάτων ERP

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι συστημάτων ERP- ενώ όλα μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όλα λειτουργούν διαφορετικά. Ας δούμε μερικά παραδείγματα διαφορετικών συστημάτων ERP που κυκλοφορούν στην αγορά.

SIX ERP

SIX ERP

Το SIX ERP είναι ένα σύστημα ERP που βασίζεται στο cloud και χρησιμοποιείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και παγκόσμιες εταιρείες. Το SIX ERP είναι εύχρηστο και διαθέτει απλό περιβάλλον εργασίας, ειδικά κομμένο για τη βελτίωση της χρηστικότητας και τη γρήγορη υιοθέτηση από τους εργαζόμενους. Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογίες ιστού όπως HTML, CSS και JavaScript για τη βελτίωση της ταχύτητας και την εύκολη επεκτασιμότητα.

Τα χαρακτηριστικά του SIX ERP περιλαμβάνουν: 

 • Οικονομική διαχείριση
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση αποθεμάτων
 • Διαχείριση πωλήσεων και παραγγελιών
 • Προγραμματισμός παραγωγής

Τύπος: Cloud ERP
Κόστος: Χαμηλό
Χαρακτηριστικά: Εκτενές

Oracle NetSuite

Oracle NetSuite

Το Oracle NetSuite είναι ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα ERP στην αγορά. Χρησιμοποιείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και από μεγάλες επιχειρήσεις. Το σύστημα βασίζεται στο cloud και χρησιμοποιεί τεχνολογίες ιστού όπως HTML, CSS και JavaScript.

Τα χαρακτηριστικά του Oracle NetSuite περιλαμβάνουν: 

 • Οικονομική διαχείριση
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση αποθεμάτων
 • Διαχείριση πωλήσεων και παραγγελιών
 • Προγραμματισμός παραγωγής

Τύπος: ERP - SaaS
Κόστος: Μέτριο έως Υψηλό
Χαρακτηριστικά: Εκτενές

SAP ERP

SAP ERP

Το SAP ERP είναι ένα από τα πιο γνωστά συστήματα ERP της αγοράς. Χρησιμοποιείται από μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και από μεγάλες επιχειρήσεις. Το σύστημα είναι on-premise ή cloud-based (SAP S/4 HANA) και χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων RDBMS και τις ιδιόκτητες βάσεις δεδομένων S/4 HANA.

Τα χαρακτηριστικά του SAP ERP περιλαμβάνουν:

 • Οικονομική διαχείριση
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση αποθεμάτων
 • Διαχείριση πωλήσεων και παραγγελιών
 • Προγραμματισμός παραγωγής

Τύπος: ERP ή S/4 HANA που φιλοξενείται
Κόστος: υψηλό έως πολύ υψηλό (S/4 HANA)
Χαρακτηριστικά: Εκτενές
 

ODOO

ODOO

Το ODOO είναι ένας τύπος συστήματος ERP που χρησιμοποιείται από μικρές επιχειρήσεις. Είναι ανοικτού κώδικα και χρησιμοποιεί τεχνολογίες ιστού όπως HTML, CSS και JavaScript. Λόγω της πολυπλοκότητας της φιλοξενίας και της διαχείρισης του συστήματος ανοικτού κώδικα, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν την έκδοση ODOO που φιλοξενείται, η οποία έχει τιμολόγηση βάσει του χρήστη.

Τα χαρακτηριστικά του ODOO περιλαμβάνουν:

 • Οικονομική διαχείριση
 • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
 • Διαχείριση αποθεμάτων
 • Διαχείριση πωλήσεων και παραγγελιών
 • Προγραμματισμός παραγωγής

Τύπος: ERP ανοικτού κώδικα
Κόστος: Δωρεάν (ανοικτός κώδικας) έως Μέτριο (Hosted)
Χαρακτηριστικά: Περιορισμένα

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

Το Microsoft Dynamics AX είναι ένα σύστημα ERP που χρησιμοποιείται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Το σύστημα είναι on-premises και χρησιμοποιεί τεχνολογίες που ανήκουν στη Microsoft, όπως .NET και SQL Server.

Τα χαρακτηριστικά του Microsoft Dynamics AX περιλαμβάνουν:

 • Οικονομική διαχείριση
 • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
 • Διαχείριση αποθεμάτων
 • Διαχείριση πωλήσεων και παραγγελιών
 • Προγραμματισμός παραγωγής

Τύπος: On-Premise ERP
Κόστος: Υψηλό έως πολύ υψηλό
Χαρακτηριστικά: Εκτενές

Συμπέρασμα

Ένα σύστημα ERP μπορεί να είναι μια μεγάλη επένδυση για μια εταιρεία από άποψη χρημάτων και χρόνου. Ωστόσο, τα οφέλη από την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης, εκσυγχρονισμένης επιχειρηματικής διαδικασίας μπορεί να είναι τεράστια. Κατά την επιλογή ενός συστήματος ERP, είναι σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας και να επιλέξετε ένα σύστημα που θα ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι συστημάτων ERP στην αγορά, ο καθένας με τα χαρακτηριστικά και την τιμολόγησή του. Το παρόν άρθρο εξέτασε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα ERP και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Ελπίζουμε ότι αυτό θα σας βοηθήσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την επιλογή ενός ERP.

Εάν αναζητάτε ένα σύστημα ERP που είναι εύχρηστο και χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες ιστού, το SIX ERP θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σας. Με εκτεταμένα χαρακτηριστικά που καλύπτουν τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, τη διαχείριση αποθεμάτων, τη διαχείριση πωλήσεων και παραγγελιών και τον προγραμματισμό παραγωγής, το SIX ERP μπορεί να βοηθήσει από μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις έως παγκόσμιες εταιρείες να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες και να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς το SIX ERP μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να επιτύχει τους στόχους της.

Σχετικά με τον συγγραφέα
Δρ Ανδρέας Μάιερ

Ο Ανδρέας είναι ένας CEO προσανατολισμένος στα αποτελέσματα, ο οποίος διαθέτει σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας. Η εμπειρία του κυμαίνεται από ηγετικές θέσεις σε εταιρείες του Fortune 100, όπως η rentalcars.com (PCLN) ή η Intrasoft International, ένας κορυφαίος πωλητής λογισμικού Ε&Α με έδρα την ΕΕ. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα νευρωνικά δίκτυα από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, Γερμανία.

Στο παρελθόν ο Andreas έχει ιδρύσει με επιτυχία και έχει συνιδρύσει αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων τις XXL Cloud Inc., eShopLeasing Ltd και WDS Consulting SA. Η τεχνογνωσία του επικεντρώνεται έντονα στο σύγχρονο headless Commerce και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε οικοσυστήματα πληροφορικής.

Συναφή άρθρα

Beginners guied to CRM
Οδηγός για αρχάριους στα CRM: CRM για την επιχείρησή σας
Το CRM, ή Διαχειριστής Σχέσεων Πελατών, είναι λογισμικό που βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να οργανώνουν τα δεδομένα των πελατών. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή - ένα CRM...
ERP Business Needs
Γιατί κάθε επιχείρηση χρειάζεται ένα σύστημα ERP
Κάθε επιχείρηση χρειάζεται ένα σύστημα ERP. Ένα σύστημα ERP, ή σύστημα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων, είναι μια εφαρμογή λογισμικού που επιτρέπει σε μια εταιρεία να αυτοματοποιεί και να παρακολουθεί εργασίες σε...
team-structure
Δομή της ομάδας υλοποίησης ERP
Τα συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning) είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και την αύξηση της αποδοτικότητας. Το λογισμικό ERP ενσωματώνει διάφορες επιχειρηματικές...