• Συστήματα ERP
  • 27.07.2022

Οι 20 κορυφαίοι κλάδοι που χρειάζονται περισσότερο τα συστήματα ERP

Κλάδοι που είναι πιο δεκτικοί στον προγραμματισμό πόρων και την αυτοματοποίηση

20-industries-needing-erp-banner.jpg
“ Η βελτιστοποίηση μιας επιχειρησιακής λειτουργίας είναι μάταιη και χωρίς προστιθέμενη αξία, εάν δεν αποτελεί μέρος μιας επιχειρησιακής διαδικασίας εσόδων/ανταγωνιστικότητας. “

Τα συστήματα ERP είναι απαραίτητα για πολλές επιχειρήσεις, αλλά ορισμένοι κλάδοι μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από τη χρήση τους σε σχέση με άλλους. Τα συστήματα ERP προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στις εταιρείες, όπως αυξημένη αποδοτικότητα, βελτιωμένες δυνατότητες λήψης αποφάσεων και βελτιωμένη επικοινωνία. Ενώ όλοι οι κλάδοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτά τα πλεονεκτήματα, ορισμένοι κλάδοι μπορούν να κερδίσουν περισσότερα από την εφαρμογή του ERP από άλλους. Ακολουθούν 20 κλάδοι που χρειάζονται περισσότερο τα συστήματα ERP για να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν:

Βιομηχανία μεταποίησης

Τα συστήματα ERP είναι απαραίτητα για τις μεταποιητικές εταιρείες, διότι βοηθούν στη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας και στην παρακολούθηση των επιπέδων των αποθεμάτων. Τα συστήματα ERP μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην αυτοματοποίηση της παραγωγής, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα.

Η μεταποίηση αποτελεί κρίσιμο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας και τα συστήματα ERP διασφαλίζουν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των εργοστασίων. Αυτοματοποιώντας βασικές διαδικασίες και παρακολουθώντας τα επίπεδα αποθεμάτων, τα συστήματα ERP συμβάλλουν στη βελτίωση των χρόνων παραγωγής και στη μείωση της σπατάλης. Επιπλέον, τα συστήματα ERP μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένα εργοστάσιο αποδίδει, επιτρέποντας στους διευθυντές να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τη βελτίωση των λειτουργιών.

Λιανική πώληση

Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους στον κόσμο. Οι λιανοπωλητές βασίζονται στα συστήματα ERP για τη διαχείριση των επιπέδων αποθεμάτων, την παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων και την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Τα συστήματα ERP μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους λιανοπωλητές να δημιουργήσουν στοχευμένες εκστρατείες μάρκετινγκ και να βελτιώσουν τις συνολικές τους λειτουργίες.
Τα συστήματα ERP είναι απαραίτητα για τους λιανοπωλητές επειδή βοηθούν στη διαχείριση της διαδικασίας πωλήσεων και στην παρακολούθηση των επιπέδων των αποθεμάτων. Τα συστήματα ERP μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους λιανοπωλητές να αυτοματοποιήσουν τις πωλήσεις, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα.

Χονδρική διανομή

Τα συστήματα ERP είναι απαραίτητα για τις βιομηχανίες λιανικής και χονδρικής διανομής, επειδή βοηθούν στη διαχείριση της διαδικασίας πωλήσεων και στην παρακολούθηση των επιπέδων των αποθεμάτων. Τα συστήματα ERP μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους χονδρέμπορους να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία πωλήσεων, οδηγώντας σε αυξημένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Ωστόσο, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του συγκεκριμένου κλάδου χονδρικής πώλησης. Για παράδειγμα, οι διανομείς χονδρικής χρειάζονται συστήματα που μπορούν να διαχειρίζονται παραγγελίες και τιμολόγια, να παρακολουθούν τα επίπεδα αποθεμάτων και τις προσαρμοσμένες προσφορές, ενώ είναι σημαντική η αυτόματη ενσωμάτωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα ERP θα πρέπει να μπορούν να διασυνδέονται με άλλες εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιούνται στον κλάδο της διανομής, όπως το λογισμικό αποστολής.

Επαγγελματικές υπηρεσίες

Το λογισμικό προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP) είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών. Τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν αυτές τις εταιρείες να διαχειριστούν τα οικονομικά τους, τις λειτουργίες, τα έργα και τις σχέσεις με τους πελάτες τους. Τα συστήματα ERP μπορούν να αυτοματοποιήσουν πολλές εργασίες που εκτελούν οι εργαζόμενοι στον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας το κόστος. Τα συστήματα ERP μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες και τις ευκαιρίες πωλήσεων, γεγονός που μπορεί να τις βοηθήσει να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους. Εν ολίγοις, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Εταιρείες υψηλής τεχνολογίας

Τα συστήματα ERP είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Βοηθούν τις επιχειρήσεις αυτές να παρακολουθούν τα αποθέματά τους, να διαχειρίζονται τους πόρους τους και να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους. Οι περισσότερες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας λειτουργούν ήδη με ERP, και τα συστήματα ERP συνεχίζουν να γίνονται όλο και πιο εξελιγμένα και ολοκληρωμένα. Τα συστήματα ERP βοηθούν αυτές τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές, επιτρέποντάς τους να κάνουν την πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων τους αξιοποιώντας την τεχνολογία.

Κατασκευαστική βιομηχανία

Ο κατασκευαστικός κλάδος έχει απόλυτη ανάγκη από συστήματα ERP για να συμβαδίσει με τον ανταγωνισμό. Με την ενσωμάτωση της BIM, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των κατασκευαστικών έργων πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά. Ωστόσο, το ποσοστό υιοθέτησης των συστημάτων ERP στον κατασκευαστικό κλάδο είναι χαμηλό, κυρίως λόγω του κόστους και της πολυπλοκότητας της εφαρμογής αυτών των συστημάτων. Τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των προϋπολογισμών, των πόρων και των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και στην παρακολούθηση της προόδου και της απόδοσης.

Τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Τα συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP) χρησιμοποιούνται στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα για τη διαχείριση πολύπλοκων διαδικασιών. Τα συστήματα ERP βοηθούν τις τράπεζες να εξορθολογίσουν τις δραστηριότητές τους και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών. Τα συστήματα ERP βοηθούν επίσης τις τράπεζες να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και να προστατεύονται από την απάτη. Επιπλέον, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την κερδοφορία.

Βιομηχανικές υπηρεσίες

Τα συστήματα ERP είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες στον κλάδο των βιομηχανικών υπηρεσιών. Τα συστήματα αυτά βοηθούν στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των δεδομένων, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Επιπλέον, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να εξοικονομήσουν χρήματα βελτιώνοντας τη διαχείριση των αποθεμάτων και την παρακολούθηση των ωρών εργασίας των εργαζομένων. 

Τηλεπικοινωνίες

Ένα καλό σύστημα ERP μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να γίνουν πιο αποτελεσματικές και να αυτοματοποιήσουν τις περισσότερες εργασίες για να ανταγωνιστούν στην αγορά λόγω της πίεσης των τιμών. Τα συστήματα ERP επιτρέπουν την παρακολούθηση των επιχειρηματικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Επιπλέον, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν στην αυτοματοποίηση εργασιών, όπως η καταχώρηση παραγγελιών και η τιμολόγηση, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη μείωση του χρόνου επεξεργασίας και στη βελτίωση της ακρίβειας. Με την αυτοματοποίηση αυτών των εργασιών, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών μπορούν να επικεντρωθούν σε πιο σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η επέκταση της πελατειακής τους βάσης και η βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Εκδόσεις

Ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης και των εκδόσεων αλλάζει συνεχώς. Με την έλευση των νέων τεχνολογιών, ο κλάδος έπρεπε να προσαρμοστεί. Τα συστήματα ERP αποτέλεσαν μεγάλη βοήθεια σε αυτή τη διαδικασία. Τα συστήματα ERP επιτρέπουν την ενσωμάτωση διαφορετικών πλατφορμών, γεγονός που βοηθά στην αυτοματοποίηση πολλών εργασιών. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και των εκδόσεων μπορούν να επικεντρωθούν στις βασικές τους αρμοδιότητες, πράγμα που είναι απαραίτητο σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κλάδο όπως αυτός.

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ή ΜΚΟ, αποτελούν ζωτικό μέρος κάθε κοινότητας. Το έργο τους είναι συχνά άχαρο και συχνά πρέπει να λειτουργούν με περιορισμένο προϋπολογισμό. Τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους οργανισμούς να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα κεφάλαιά τους. Τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των δωρεών και των εξόδων, στη διαχείριση των εθελοντών και στην παρακολούθηση των δωρεών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί και να επικεντρωθούν στο σημαντικό έργο τους.

Φιλοξενία

Τα συστήματα ERP διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στον κλάδο της φιλοξενίας, αυτοματοποιώντας πολλές χειροκίνητες εργασίες και μειώνοντας το κόστος. Αυτοματοποιώντας πολλές από τις εργασίες που γίνονται χειροκίνητα, όπως οι κρατήσεις και η τιμολόγηση, τα συστήματα ERP συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας και την καθιστούν πιο αποτελεσματική. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει μακροπρόθεσμα πολλά χρήματα στον κλάδο της φιλοξενίας και να διευκολύνει τις κρατήσεις. Τα συστήματα ERP μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των αποθεμάτων και των επιπέδων προσφοράς, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει πάντα αρκετό απόθεμα για να ικανοποιηθεί η ζήτηση των πελατών.

Εφοδιαστική και μεταφορές

Τα αποδοτικά συστήματα λογισμικού είναι απαραίτητα για τις εταιρείες logistics και μεταφορών. Βοηθούν στη διαχείριση της ροής των εμπορευμάτων και των υλικών, στην παρακολούθηση των αποθεμάτων και στον συντονισμό των μεταφορών. Τα ERP μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις εταιρείες να βελτιστοποιήσουν τις διαδρομές και τα χρονοδιαγράμματα αποστολής τους και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών.

Κυβέρνηση

Οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν συστήματα ERP για τη διαχείριση των δεδομένων των εργαζομένων, την παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων και την αυτοματοποίηση πολλών λειτουργιών. Τα συστήματα αυτά μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις και τις κυβερνητικές υπηρεσίες να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και να διαχειρίζονται τους κινδύνους πιο αποτελεσματικά χωρίς να προσθέτουν πρόσθετη πολυπλοκότητα. Τα συστήματα ERP μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη διαχείριση των φορολογικών πόρων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της απάτης και να διασφαλίσει ότι τα φορολογικά χρήματα δαπανώνται κατάλληλα.

Υγειονομική περίθαλψη

Τα συστήματα ERP μπορούν να είναι εξαιρετικά ωφέλιμα στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Μπορούν να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση των δεδομένων των ασθενών, στην αυτοματοποίηση των εργασιών και στην απαλλαγή των νοσηλευτών και των γιατρών από το διοικητικό φορτίο. Αυτό δίνει στους νοσηλευτές και τους γιατρούς περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθούν στους ασθενείς και τη φροντίδα τους. Επιπλέον, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για τους ασθενείς είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της φροντίδας και της ασφάλειας των ασθενών.

Αυτοκινητοβιομηχανία

Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι το κλασικό παράδειγμα χρήσης συστημάτων ERP για τη διαχείριση των αποθεμάτων, των αποθεμάτων και της παραγωγής, αλλά και για την ενσωμάτωση με άλλες εταιρείες, την αυτοματοποίηση της προμήθειας και πολλά άλλα. Τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης λογισμικού ERP στον τομέα αυτό είναι ότι μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της αλυσίδας εφοδιασμού, στη μείωση των χρόνων επεξεργασίας και στη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, της ταχύτητας και της ανταγωνιστικότητας.

Μέταλλο και χάλυβας

Οι εταιρείες μετάλλων και χάλυβα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα ERP για να γίνουν πιο αποδοτικές, παρακολουθώντας τα αποθέματα, προγραμματίζοντας την παραγωγή και διαχειριζόμενες τις χρεώσεις και την τιμολόγηση. Ένα σύστημα ERP μπορεί να βοηθήσει αυτές τις εταιρείες να εξορθολογίσουν τις δραστηριότητές τους και να βελτιώσουν το τελικό τους αποτέλεσμα.

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι διασκορπισμένες σε όλο τον κόσμο. Αυτό καθιστά δύσκολη τη διαχείριση και την παρακολούθηση όλων των διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης. Ένα σύστημα ERP μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου να είναι πιο ευέλικτες, ώστε να μπορούν να κάνουν γρήγορα αλλαγές ανταποκρινόμενες στις διακυμάνσεις της αγοράς. Τα συστήματα ERP μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις εταιρείες να παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους, εντοπίζοντας και διορθώνοντας γρήγορα τυχόν προβλήματα. Τέλος, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να βελτιώνουν τις δραστηριότητές τους. Αναλύοντας τα δεδομένα από τις δραστηριότητές τους, οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορούν να αποφασίσουν πού να επενδύσουν χρήματα και πώς να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Χημικά

Οι εταιρείες παραγωγής χημικών προϊόντων και οσμών είναι ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα χρήσης συστημάτων ERP. Μπορούν να βοηθήσουν στην απογραφή, στην παρακολούθηση της παραγωγής και στη διαχείριση των πωλήσεων και των σχέσεων με τους πελάτες. Επιπλέον, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των διαδικασιών και στη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις. Συνολικά, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν τις χημικές εταιρείες να λειτουργούν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Τρόφιμα και ποτά

Τα συστήματα ERP είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες τροφίμων και ποτών, καθώς συμβάλλουν στη διαχείριση των αποθεμάτων, της παραγωγής και των πωλήσεων. Παρακολουθώντας όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς, τα συστήματα ERP βοηθούν τις εταιρείες να παράγουν τα σωστά προϊόντα, να τα πωλούν στη σωστή τιμή, να παρακολουθούν τα αποθέματά τους καθώς και να αποφεύγουν την αλλοίωση. Επιπλέον, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν στον ποιοτικό έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα, δύο από τις πιο σημαντικές πτυχές της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.
Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, όπου τα περιθώρια κέρδους μπορεί να είναι στενά και ένα μικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες.

Εκπαίδευση

Τα συστήματα ERP αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στον τομέα της εκπαίδευσης. Ένα από τα κύρια οφέλη της χρήσης ενός συστήματος ERP σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι ότι μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση χρόνου για τη διοίκηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα σύστημα ERP μπορεί να αυτοματοποιήσει πολλές διοικητικές εργασίες, όπως η παρακολούθηση της παρουσίας, η βαθμολόγηση και οι μετεγγραφές των μαθητών. Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε σημαντικά καθήκοντα, όπως η εργασία με τους μαθητές και ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης ενός συστήματος ERP στην εκπαίδευση είναι ότι μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων. Για παράδειγμα, εάν ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται έγκριση για μια νέα εργασία, μπορεί εύκολα να στείλει ένα αίτημα στη διοίκηση μέσω του συστήματος ERP. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον εξορθολογισμό της διαδικασίας έγκρισης και στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων.

Τέλος, η χρήση ενός συστήματος ERP στην εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ακρίβειας. Για παράδειγμα, ένα σύστημα ERP μπορεί να αυτοματοποιήσει τους υπολογισμούς βαθμολόγησης, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση της ακρίβειας. Επιπλέον, ένα σύστημα ERP μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση της προόδου των μαθητών με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να δουν με ποιες έννοιες οι μαθητές δυσκολεύονται και χρειάζονται περισσότερη προσοχή.

Συμπέρασμα

Οι περισσότεροι αναζητούν τρόπους βελτίωσης της ορατότητας των δεδομένων, της αυτοματοποίησης, του κόστους, της αποδοτικότητας και της συνέπειας. Παρόλο που δεν υπάρχει μια απάντηση που να ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις, το κλειδί για μια επιτυχημένη εφαρμογή ERP είναι να διασφαλιστεί ότι το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες του κλάδου.

Εάν αναζητάτε ένα σύστημα ERP που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες του κλάδου σας, επικοινωνήστε με την SIX Management Solutions σήμερα. Έχουμε εμπειρία στην υλοποίηση συστημάτων ERP σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε τη σωστή λύση ERP για τις ανάγκες σας.

Επιπλέον, προσφέρουμε δωρεάν επιδείξεις, ώστε να μπορείτε να δείτε πώς το σύστημά μας ERP μπορεί να λειτουργήσει για την επιχείρησή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να κλείσετε ένα demo!

Σχετικά με τον συγγραφέα
Ovanes

Ο Ovanes Harutyunan είχε πάντα ένα πάθος να ασχολείται με τους ανθρώπους. Μετά τις σπουδές του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο για αρκετά χρόνια και απέκτησε εκτεταμένη εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών. Στη συνέχεια βρήκε ένα νέο πάθος για την πληροφορική και τις πωλήσεις πληροφορικής, εργαζόμενος για πολλά χρόνια στις πωλήσεις λύσεων. Από το 2022, ο Ovanes "Max" είναι επαγγελματίας πωλήσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης στη SIX Management Services, με έμφαση στα συστήματα ERP για ΜΜΕ και επιχειρήσεις.

Στον ελεύθερο χρόνο του, στον Ovanes αρέσει να βρίσκεται στην ύπαιθρο. Είναι μεγάλος οπαδός της κουβανέζικης κουλτούρας και μουσικής και μπορείτε να τον βλέπετε τακτικά να χορεύει salsa με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Όποτε θέλει να ηρεμήσει, του αρέσει να ακούει τζαζ ή να επισκέπτεται ένα θέατρο ή έναν κινηματογράφο. Ο Ovanes είναι επίσης foodie, απολαμβάνει το μαγείρεμα σχεδόν όσο και το φαγητό.

Συναφή άρθρα

human-resouce-management-in-erps-banner.jpg
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στα ERP
Η Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) είναι μια διαδικασία διαχείρισης των ανθρώπων στους οργανισμούς. Με την παραδοσιακή έννοια, οι λειτουργίες της ΔΑΔ περιλαμβάνουν την πρόσληψη, την επιλογή, την κατάρτιση και την...
ERP features for SMEs
10 βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αναζητούν οι ΜΜΕ σε ένα σύγχρονο λογισμικό ERP
Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99,7% των επιχειρήσεων σε περιοχές όπως η Ευρώπη και οι ΗΠΑ και απασχολούν πάνω από το 60% του εργατικού...
Benefits of using an ERP for employees
11 οφέλη από τη χρήση συστημάτων ERP για τις ΜΜΕ
Το λογισμικό ERP μπορεί να αποτελέσει μεγάλη βοήθεια για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Το ERP μπορεί να υποστηρίξει την εταιρεία σας με πολλούς τρόπους, από τη βελτίωση των διαδικασιών...