• Διαχείριση δεδομένων
 • 21.12.2022

Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων για επιχειρηματική επιτυχία

Εγγυημένη επιτυχία με βάση τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων

Ben Talin
Ben Talin
21.12.2022
Data-Driven Decision-Making for Business Success
“ Εάν έχουμε δεδομένα, ας τα εξετάσουμε. Αν το μόνο που έχουμε είναι απόψεις, ας ακολουθήσουμε τη δική μου... “

Στην ψηφιακή εποχή, τα δεδομένα είναι το κλειδί της επιτυχίας για κάθε επιχείρηση. Οι εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εσωτερικές και εξωτερικές πηγές δεδομένων για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη απόδοση. Από τα συστήματα ERP και CRM έως τους εμπειρογνώμονες του κλάδου, όπως η Gartner, η MoreThanDigital Insights και η McKinsey, διάφορες πηγές δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να λάβουν καλύτερες αποφάσεις. Ας εμβαθύνουμε στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις πηγές για να οδηγήσουν στην επιτυχία.

Τι είναι η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων;

Στον κόσμο των επιχειρήσεων, η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιεί δεδομένα για την ενημέρωση και την καθοδήγηση των επιχειρηματικών αποφάσεων. Στόχος είναι η χρήση των δεδομένων για τη βελτίωση της ακρίβειας των αποφάσεων και της συνολικής αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Για να γίνει αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει πρώτα να συλλέγουν ακριβή δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως έρευνες πελατών, οικονομικές εκθέσεις και αναλύσεις ιστοτόπων. Μόλις συλλεχθούν τα δεδομένα, πρέπει να αναλυθούν για τον εντοπισμό τάσεων και προτύπων. Η ανάλυση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της στατιστικής ανάλυσης και της εξόρυξης δεδομένων. Τέλος, τα ευρήματα της ανάλυσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της επιχείρησης. Για παράδειγμα, εάν τα δεδομένα δείχνουν χαμηλή ικανοποίηση των πελατών, η εταιρεία μπορεί να αλλάξει τις προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών της. Η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση που θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική στη σημερινή αγορά.

Πλεονεκτήματα της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, τα δεδομένα είναι πιο κρίσιμα από ποτέ. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα και αποτελεσματικά και πρέπει να βασίζονται σε ακριβείς πληροφορίες. Η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους λήψης αποφάσεων. Με τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν ταχύτερα και είναι πιο πιθανό να είναι ακριβείς. Επιπλέον, η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων παρέχει τα θεμέλια για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της εμπειρίας των πελατών. Η λήψη καλύτερων αποφάσεων οδηγεί σε βελτιωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και αυξημένη εμπιστοσύνη στις αποφάσεις. Επιπλέον, η λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα είναι πιο αποτελεσματική, οδηγώντας σε καλύτερη κατανομή των πόρων. Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων (πηγή: MoreThanDigital)

 • Αυξημένη αποδοτικότητα
 • Ταχύτερη λήψη αποφάσεων
 • Βελτιωμένη ακρίβεια
 • Καλύτερες αποφάσεις
 • Βελτιωμένη εξυπηρέτηση και εμπειρία πελατών
 • Ενισχυμένος στρατηγικός σχεδιασμός
 • Περισσότερη ευελιξία
 • Αυξημένη εμπιστοσύνη στις αποφάσεις
 • Αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων

Τα συστήματα ERP & CRM βοηθούν στο ξεκίνημα

Τα συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP) και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) αποτελούν εξαιρετικές εσωτερικές πηγές δεδομένων. Τα συστήματα αυτά παρέχουν πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες, τα προϊόντα, τις διαδικασίες πωλήσεων, τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τις στρατηγικές τιμολόγησης, τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης προϊόντων, τα σχέδια μάρκετινγκ, τα επίπεδα αποθεμάτων και πολλά άλλα. Αξιοποιώντας αυτές τις πληροφορίες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για τις δραστηριότητές τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και βελτιωμένα αποτελέσματα. 

Εμπειρογνώμονες του κλάδου & υπηρεσίες για εξωτερικές απόψεις

Εκτός από τις εσωτερικές πηγές δεδομένων, όπως τα συστήματα ERP/CRM, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν εξωτερικές υπηρεσίες και παρόχους ως πηγές για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Εμπειρογνώμονες του κλάδου όπως η Gartner, η MoreThanDigital Insights , και η McKinsey παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις τάσεις της αγοράς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις κατά τον καθορισμό στόχων ή τη χάραξη στρατηγικής για νέες πρωτοβουλίες. Επιπλέον, υπηρεσίες όπως οι εκθέσεις ανάλυσης ανταγωνιστών προσφέρουν ανεκτίμητες πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές των ανταγωνιστών, τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη δημιουργία των δικών τους σχεδίων επιτυχίας. 

Εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων βοηθούν στην απόφαση

Τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επιχειρήσεων, επειδή μπορούν να επεξεργάζονται γρήγορα μεγάλες ποσότητες δεδομένων και να δημιουργούν ουσιαστικές απεικονίσεις. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις οπτικοποιήσεις κατά τη διαμόρφωση στρατηγικών ή την παρακολούθηση της προόδου έργων ή πρωτοβουλιών με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, επιτρέπουν στις εταιρείες να εντοπίζουν γρήγορα περιοχές βελτίωσης ή ευκαιρίες ανάπτυξης που διαφορετικά θα παρέμεναν κρυμμένες μέσα στα σύνολα δεδομένων που αναλύουν. Με την αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των εργαλείων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι επιχειρήσεις θα έχουν μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα της τρέχουσας απόδοσής τους, καθώς και των πιθανών ευκαιριών που υπάρχουν στη συνέχεια. 

Πώς να ξεκινήσετε με τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων;

Όπως γνωρίζουν όλοι οι επιχειρηματίες, η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων είναι απαραίτητη για την επιτυχία. Ωστόσο, η εφαρμογή της λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα (DDDM) στην πράξη μπορεί να αποτελέσει πρόκληση. Ακολουθούν επτά βήματα για να ξεκινήσετε με το DDDM (Πηγή: MoreThanDigital):

 1. Ορίστε σαφείς στόχους και σκοπούς. Τι θέλετε να επιτύχετε με το DDDM; Χωρίς σαφείς στόχους, το να γνωρίζετε ποια δεδομένα πρέπει να συλλέξετε και πώς να τα χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά δεν θα είναι εύκολο.
 2. Αποκτήστε τα σωστά δεδομένα. Δεν είναι όλα τα δεδομένα ίδια. Βεβαιωθείτε ότι συλλέγετε τα κατάλληλα δεδομένα που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας στο DDDM.
 3. Προετοιμάστε και καθαρίστε τα δεδομένα. Μόλις αποκτήσετε τα δεδομένα, είναι σημαντικό να τα προετοιμάσετε σωστά για ανάλυση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον καθαρισμό σφαλμάτων, την οργάνωση των δεδομένων σε διαχειρίσιμα αρχεία και πολλά άλλα.
 4. Πραγματοποιήστε ανάλυση δεδομένων. Εδώ θα χρησιμοποιήσετε στατιστικές μεθόδους και άλλα εργαλεία για να εξετάσετε τα δεδομένα και να αναζητήσετε τάσεις και ιδέες.
 5. Μοιραστείτε τις γνώσεις. Μόλις δημιουργήσετε πολύτιμες ιδέες από τα δεδομένα, ήρθε η ώρα να τις μοιραστείτε με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Αυτό το βήμα είναι κρίσιμο για την εφαρμογή του DDDM στην πράξη.
 6. Λάβετε αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις από την ανάλυση των δεδομένων σας, ήρθε η ώρα να λάβετε αποφάσεις! Φροντίστε να λάβετε υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες προτού προβείτε σε τελικές επιλογές.
 7. Παρακολουθήστε και προσαρμόστε. Τέλος, μην ξεχνάτε να παρακολουθείτε τα αποτελέσματα των αποφάσεών σας και να προβαίνετε στις απαραίτητες προσαρμογές. Το DDDM είναι μια επαναληπτική διαδικασία, οπότε να είστε προετοιμασμένοι να επανεξετάζετε και να ενημερώνετε την προσέγγισή σας ανάλογα με τις ανάγκες συνεχώς.

Δημιουργία εταιρικής κουλτούρας με γνώμονα τα δεδομένα

Μια κουλτούρα με γνώμονα τα δεδομένα δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να λαμβάνουν αποφάσεις και να δημιουργούν αξία για την εταιρεία. Οι ηγέτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν το όραμα και τη στρατηγική για μια κουλτούρα με γνώμονα τα δεδομένα. Θα πρέπει να διεξάγεται εκπαίδευση των εργαζομένων, ώστε να κατανοούν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα δεδομένα. Επιπλέον, οι εταιρείες πρέπει να βρουν και να ενδυναμώσουν τους εσωτερικούς υποστηρικτές των δεδομένων που συμβάλλουν στην προώθηση της χρήσης των δεδομένων. Τα δεδομένα θα πρέπει να ενσωματωθούν παντού, ώστε να γίνουν "φυσιολογικά". Η υποδομή και οι διαδικασίες πρέπει να είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια αλλαγή κουλτούρας με γνώμονα τα δεδομένα. Μια κουλτούρα με γνώμονα τα δεδομένα δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου όλοι χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων και να δημιουργήσουν αξία για την εταιρεία. Η εφαρμογή μιας κουλτούρας με γνώμονα τα δεδομένα μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, αλλά τα οφέλη είναι μεγάλα. Όταν γίνεται σωστά, μια κουλτούρα με γνώμονα τα δεδομένα θα οδηγήσει σε πιο ευτυχισμένους εργαζόμενους και σε μια πιο επιτυχημένη εταιρεία.

Συμπέρασμα

Η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση που θέλει να επιτύχει στη σημερινή ψηφιακή οικονομία. Από την αξιοποίηση εσωτερικών πηγών, όπως τα συστήματα ERP/CRM, έως τη χρήση εξωτερικών υπηρεσιών από ειδικούς του κλάδου, όπως η Gartner ή η McKinsey, διατίθεται μια ποικιλία πόρων που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την αγορά, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην ενημέρωση για καλύτερες αποφάσεις για βελτιωμένη συνολική απόδοση. Αξιοποιώντας αυτούς τους πόρους και αξιοποιώντας τους αποτελεσματικά με εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων - οι εταιρείες θα έχουν τα εργαλεία που απαιτούνται για να οδηγηθούν στην επιτυχία στο σημερινό ανταγωνιστικό τοπίο! 

Σχετικά με τον συγγραφέα
Ben Talin

Ο "Ben" είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος εμπειρογνώμονας στον τομέα της ψηφιοποίησης, της διαχείρισης της αλλαγής και της καινοτομίας. Ίδρυσε την πρώτη του εταιρεία στα 13 του χρόνια και ακολούθησαν πολλές ακόμη. Το πάθος του είναι η αλλαγή του status quo με την τεχνολογία και την καινοτομία. Η εμπειρία του εκτείνεται από το μάρκετινγκ, τη διαχείριση αλλαγών και την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και στρατηγικών μέχρι πλατφόρμες και σύνθετα οικοσυστήματα. Από το 2017, ο Benjamin Talin είναι επίσης ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MoreThanDigital, η οποία έχει γίνει μια από τις κορυφαίες πλατφόρμες παγκοσμίως για την ψηφιοποίηση, την καινοτομία και τα μελλοντικά θέματα.

Συναφή άρθρα

crm-systems-for-smes-banner
Συστήματα CRM για ΜΜΕ
Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, γνωρίζετε τη σημασία της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων. Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) είναι απαραίτητο για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ). Τα CRM επιτρέπουν στις επιχειρήσεις...
how-do-erps-work-banner.jpg
Συστήματα ERP: Πώς λειτουργούν;
Τα συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP) έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος πολλών επιχειρήσεων. Αλλά τι ακριβώς είναι τα ERP; Πώς λειτουργούν; Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι ERP; Και κυρίως, ποια είναι...
data-management-banner.png
Διαχείριση δεδομένων. Τι είναι;
Η διαχείριση δεδομένων είναι η οργάνωση και η διατήρηση δεδομένων ώστε να είναι εύκολη η εύρεση και η χρήση τους. Οι καλές πρακτικές διαχείρισης δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες...