• Συστήματα ERP
  • 10.11.2022

5 συμβουλές για τη διαχείριση των κινδύνων κατά τη διάρκεια μιας υλοποίησης ERP

Επιτυχία Έργου Αποφεύγοντας τα κοινά λάθη υλοποίησης του ERP.

5 Tips for Managing Risk During an ERP Implementation
“ Οι κανόνες κοστίζουν πάντα κάτι στην επιχείρηση. Αυτό το κόστος πρέπει να εξισορροπηθεί με τους επιχειρηματικούς κινδύνους. “

Όπως οι περισσότεροι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, είστε πιθανώς ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές της εφαρμογής ενός νέου συστήματος ERP. Ωστόσο, οι υλοποιήσεις ERP μπορεί να είναι πολύπλοκες και επικίνδυνες, οπότε η λήψη μέτρων για τη διαχείριση του κινδύνου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είναι απαραίτητη. Αυτή η δημοσίευση στο ιστολόγιο θα συζητήσει πέντε συμβουλές για τη διαχείριση του κινδύνου κατά τη διάρκεια μιας υλοποίησης ERP. Η τήρηση αυτών των συμβουλών μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση μιας επιτυχημένης υλοποίησης και στην αποφυγή δαπανηρών λαθών.

1. Κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με την υλοποίηση του ERP

Οι υλοποιήσεις ERP είναι πασίγνωστο ότι είναι επικίνδυνα έργα. Υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι και πολλές εταιρείες έχουν αποτύχει λόγω ανεπαρκούς σχεδιασμού και εκτέλεσης. Κατανοώντας αυτούς τους κινδύνους, μπορείτε να λάβετε μέτρα για τον μετριασμό τους και να αυξήσετε τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης υλοποίησης.

Πολυπλοκότητα

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που ενέχουν οι υλοποιήσεις ERP είναι η πολυπλοκότητα. Μια πολύπλοκη εφαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και απογοήτευση τους εργαζόμενους και να αυξήσει τις πιθανότητες λαθών. Για να αποφύγετε αυτούς τους κινδύνους που συνδέονται με μεγάλες και πολύπλοκες υλοποιήσεις ERP, είναι σημαντικό να αναλύσετε την υλοποίηση σε διαχειρίσιμα βήματα και να διασφαλίσετε ότι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται επαρκώς στο νέο σύστημα.

Κίνδυνος απώλειας δεδομένων

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που συνδέονται με τις υλοποιήσεις ERP είναι ο κίνδυνος απώλειας δεδομένων. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, όπως αποτυχίες του συστήματος, ανθρώπινο λάθος ή κακόβουλες επιθέσεις. Για να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας δεδομένων, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει ένα σταθερό σχέδιο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τη σημασία της ασφάλειας των δεδομένων και κατανοούν τον τρόπο προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών.

Διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης

Πολλές επιχειρήσεις υποτιμούν τον κίνδυνο επιχειρηματικής διαταραχής κατά τη διάρκεια μιας υλοποίησης ERP. Αυτό μπορεί να είναι ένα δαπανηρό λάθος, καθώς η βραχυπρόθεσμη απώλεια παραγωγικότητας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τελική γραμμή. Είναι σημαντικό να προϋπολογίσετε αυτή την πιθανή διαταραχή και να διασφαλίσετε ότι η ομάδα σας είναι επαρκώς προετοιμασμένη για να την αντιμετωπίσει.

Κόστος υλοποίησης

Οι υλοποιήσεις ERP μπορεί να είναι δαπανηρές, και το κόστος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εάν το σύστημα δεν υλοποιηθεί επαρκώς. Ένα από τα σημαντικότερα έξοδα που σχετίζονται με τις υλοποιήσεις ERP είναι η λειτουργία του συστήματος. Ορισμένα συστήματα απαιτούν ακριβό υλικό και λογισμικό, ενώ το κόστος συντήρησης και υποστήριξης μπορεί να είναι σημαντικό. Επιπλέον, συχνά υπάρχουν δαπάνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση των εργαζομένων στο νέο σύστημα. Εάν δεν ληφθούν υπόψη αυτές οι δαπάνες, μπορεί γρήγορα να αποτελέσουν αφαίμαξη των πόρων. Ο προϋπολογισμός όλων των πιθανών δαπανών (Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας - TCO) που σχετίζονται με την εφαρμογή ενός ERP είναι απαραίτητος, αλλιώς μπορεί να το μετανιώσετε στην πορεία.

Απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση

Ένας άλλος κίνδυνος που ενέχεται στις υλοποιήσεις ERP είναι ο κίνδυνος υπέρβασης του χρόνου. Αυτή η πρόκληση μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας και της έλλειψης προγραμματισμού. Όταν τα έργα ξεπερνούν τον χρόνο, αυτό μπορεί συχνά να οδηγήσει σε απογοήτευση των εργαζομένων και σε αύξηση του κόστους. Για να αποφύγετε αυτόν τον κίνδυνο, είναι ζωτικής σημασίας να έχετε ένα σαφές σχέδιο και να διασφαλίσετε ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Ο κίνδυνος υπέρβασης του προϋπολογισμού είναι επίσης μια πρόκληση, καθώς τα έργα συχνά καθυστερούν όταν οι διαδικασίες είναι ασαφείς ή ο συνεργάτης δεν λαμβάνει εκ των προτέρων όλες τις πληροφορίες (που ζητά ο πελάτης). Επομένως, η σαφής επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να είναι συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια του έργου με τακτικά επικαιροποιημένα σχέδια και αξιολογήσεις.

2. Σχέδιο για πιθανούς κινδύνους

Μια επιτυχημένη εφαρμογή ERP απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και διαχείριση των κινδύνων. Ένας από τους καλύτερους τρόπους διαχείρισης των κινδύνων είναι η δημιουργία μιας αξιολόγησης κινδύνων. Το έγγραφο αυτό θα προσδιορίσει τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την υλοποίηση και θα περιγράψει τον τρόπο μετριασμού τους. Η εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να αναπτύσσεται νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού και να ενημερώνεται καθώς προχωρά η υλοποίηση.

Είναι επίσης σημαντικό να συνεργαστείτε με μια εταιρεία με εμπειρία στην υλοποίηση του ERP. Αυτός ο συνεργάτης μπορεί να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στους κινδύνους που ενέχει μια υλοποίηση ERP και να σας παράσχει καθοδήγηση για τον μετριασμό τους. Συνεργαζόμενοι με έναν συνεργάτη, μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες να αντιμετωπίσετε δαπανηρά λάθη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. 

3. Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων για πιο σύνθετες ενοποιήσεις

Οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή από νωρίς στα στάδια σχεδιασμού μιας εφαρμογής ERP. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται. Οι διαδικασίες θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού καθώς προχωρά η υλοποίηση.

Ορισμένα από τα κρίσιμα στοιχεία των ώριμων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνουν:

  • Αξιολόγηση κινδύνων: Το έγγραφο αυτό θα προσδιορίζει τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή και θα περιγράφει τον τρόπο μετριασμού τους.
  • Σχέδια επικοινωνίας: Η σαφής επικοινωνία είναι απαραίτητη για μια επιτυχημένη υλοποίηση του ERP. Θα πρέπει να εφαρμοστούν σχέδια για την τακτική επικοινωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, της διοίκησης και της ομάδας του προμηθευτή.
  • Σχέδια δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης: Ένα σταθερό σχέδιο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης είναι απαραίτητο για την προστασία των δεδομένων σας σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ή άλλης έκτακτης ανάγκης.
  • Διαδικασίες δοκιμών: Η ενδελεχής δοκιμή του νέου συστήματος πριν από τη θέση σε λειτουργία είναι απαραίτητη. Αυτό το σχέδιο θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία.
  • Σχέδιο διαχείρισης αλλαγών: Οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια μιας υλοποίησης ERP μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο. Ένα σχέδιο διαχείρισης αλλαγών θα βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων και θα εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.

4. Παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής

Η στενή παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης είναι απαραίτητη για μια επιτυχημένη υλοποίηση του ERP. Η παρακολούθηση αυτή περιλαμβάνει τακτικές δοκιμές και επικοινωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, της διοίκησης και της ομάδας του προμηθευτή. Εξασφαλίζοντας ότι η σαφής επικοινωνία και οι δοκιμές είναι διεξοδικές, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο προβλημάτων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. 

5. Αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή

Εάν προκύψουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, η αντιμετώπισή τους το συντομότερο δυνατό είναι απαραίτητη. Αυτή η ταχύτητα θα βοηθήσει να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος δαπανηρών λαθών και να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα. Συνεργαζόμενοι στενά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τυχόν προβλήματα θα αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά. 

6. Επικοινωνήστε ανοιχτά και συχνά

Η επιτυχία μιας εφαρμογής ERP εξαρτάται από την καλή επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών που συμμετέχουν στη διαδικασία. Η επικοινωνία θα πρέπει να είναι ανοικτή και συχνή, ώστε όλοι να είναι ενήμεροι για την πρόοδο και τα πιθανά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν. 

Συμπέρασμα

Η υλοποίηση ενός ERP μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία με πολλούς πιθανούς κινδύνους. Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές για τη διαχείριση των κινδύνων, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανότητες να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Η στενή επικοινωνία και οι τακτικές δοκιμές είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη υλοποίηση. Εάν προκύψουν προβλήματα, είναι σημαντικό να τα αντιμετωπίσετε γρήγορα, ώστε να μην προκαλέσουν περαιτέρω διαταραχή. Με προσεκτικό σχεδιασμό και διαχείριση κινδύνων, ο οργανισμός σας μπορεί να υλοποιήσει με επιτυχία ένα σύστημα ERP που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. 

Σχετικά με τον συγγραφέα
Δρ Ανδρέας Μάιερ

Ο Ανδρέας είναι ένας CEO προσανατολισμένος στα αποτελέσματα, ο οποίος διαθέτει σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας. Η εμπειρία του κυμαίνεται από ηγετικές θέσεις σε εταιρείες του Fortune 100, όπως η rentalcars.com (PCLN) ή η Intrasoft International, ένας κορυφαίος πωλητής λογισμικού Ε&Α με έδρα την ΕΕ. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα νευρωνικά δίκτυα από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, Γερμανία.

Στο παρελθόν ο Andreas έχει ιδρύσει με επιτυχία και έχει συνιδρύσει αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων τις XXL Cloud Inc., eShopLeasing Ltd και WDS Consulting SA. Η τεχνογνωσία του επικεντρώνεται έντονα στο σύγχρονο headless Commerce και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε οικοσυστήματα πληροφορικής.

Συναφή άρθρα

Benefits of using an ERP for employees
11 οφέλη από τη χρήση συστημάτων ERP για τις ΜΜΕ
Το λογισμικό ERP μπορεί να αποτελέσει μεγάλη βοήθεια για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Το ERP μπορεί να υποστηρίξει την εταιρεία σας με πολλούς τρόπους, από τη βελτίωση των διαδικασιών...
data-management-banner.png
Διαχείριση δεδομένων. Τι είναι;
Η διαχείριση δεδομένων είναι η οργάνωση και η διατήρηση δεδομένων ώστε να είναι εύκολη η εύρεση και η χρήση τους. Οι καλές πρακτικές διαχείρισης δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες...
implementing-a-wms-banner.jpg
Κατανόηση λύσεων διαχείρισης αποθηκών
Ένα σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) είναι μια εφαρμογή λογισμικού που υποστηρίζει τις καθημερινές λειτουργίες μιας αποθήκης. Ένα WMS συμβάλλει στον έλεγχο και την καθοδήγηση της διακίνησης των υλικών σε μια...